ไหว้พระ

ถวายพวงมาลัย

สรงน้ำพระ

พระพุทธสิหิงค์

กราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อนึกถึงวันขึ้นปีใหม่ไทย การสรงน้ำพระถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ โดยจะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สรงน้ำ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว

อธิษฐานขอพร ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาล กลับหน้าแรก